BIOSOIL לאתר הבית של BIOSOIL לאתר הבית של BIOSOIL

BIOSOIL

ביוסויל, חברה בת של LDD

היא חלוצת תחום הטיפול הביולוגי בפסולות מסוכנות אורגניות במדינת ישראל, ונחשבת למוקד ידע ומומחיות בתחום.

מזה 17 שנים, מפעילה ביוסויל מתקן מורשה לטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות, בוצות ממתקני טיפול בשפכים, בוצות ממתקני זיקוק ושפכים תעשייתיים המכילים מזהמים אורגניים.

במהלך שנות פעילותה טיפלה ביוסויל במאות אלפי מ”ק של פסולות מסוכנות בעלות מורכבות טיפול משתנה וממגוון רחב של מקורות זיהום ותהליכי ייצור.

המתקן ממקום בנאות חובב ומשרת לקוחות מכל רחבי הארץ.

ביוסויל, מהווה מודל ראוי לדו קיום ואחווה בין דתית בין עובדיה, יהודים ומוסלמים תושבי הנגב.

טיפול ביולוגי

פסולות מסוכנות 'קשות פירוק'

מחקר ופיתוח

טיפול ביולוגי

ביוסויל מספקת ללקוחותיה שירותי טיפול במגוון רחב של פסולות אורגניות מסוכנות, בסטנדרט סביבתי גבוה וביעילות כלכלית.

שיטת הטיפול המיושמת באתר ביוסויל מבוססת על ערימה ביולוגית(Bio-Pile) , המאפשרת אקוסיסטם מיטבי עבור מיקרואורגניזמים לפרק את המזהמים.

התהליך מסתיים עם הגעה לערכי סף שמאפשרים לעשות בפסולת שימוש חוזר כחומר גלם, או הטמנה במטמנה לחומרים מסוכנים בנאות חובב.

פסולות מסוכנות 'קשות פירוק'

לביוסויל התמחות בטיפול בפסולות מסוכנות הנחשבות "קשות לפירוק"; פסולות המכילות מזהמים בריכוזים גבוהים וכן בעלי מאפיינים כימיים ופיזקלים המקשים על יצירת תנאים אופטימליים הנדרשים לתהליך הטיפול.

ביוסויל רותמת לרשותה מגוון שיטות טיפול חדשניות ו-3.5 מיליארד שנות אבולוציה מיקרוביאלית.

מחקר ופיתוח

ייחודה של ביוסויל טמון במחלקת המחקר והפיתוח והמעבדה שמפעילה החברה ונשענת על עשרות שנים של מחקר אקדמי ויישומי. המעבדה המיקרוביאלית של ביוסויל, מבצעת בדיקות התכנות לבחינת התאמת הפסולת לטיפול הביולוגי וכן מתאימה את סוג הטיפול למאפייני הזיהום של הפסולת.

המעבדה מבצעת מאות בדיקות בשנה שנועדו לבקר את תהליך הטיפול ויעילותו. המעבדה המיקרוביאלית נהנית מניסיון ייחודי, עשיר ומוכח, הבא לידי ביטוי ביכולת לשלב בין אנליזות מיקרוביאליות לבין אנליזות כימיות מתקדמות.

המעבדה מבצעת בדיקות בקרה לניטור תהליך הטיפול ויעילותו.