דף הבית / תעשיות / חברות בנייה, אדריכלים ושמאים

חברות בנייה, אדריכלים ושמאים

חברות בנייה, מתכננים ואדריכלים פונים לשירותי חברת LDD  כאשר נדרשים במומחיות מקצועית בתחום הסביבה.

חברת LDD הגדולה והותיקה בישראל בשיקום קרקעות ומי תהום, מספקת שירותי ייעוץ ותכנון לתחום בדגש על:

  • התקן הישראלי של בניה ירוקה 5281 ותקנים בינלאומיים.
  • יעוץ הידרולוגי בנושאי בניה משמרת מים
  • השפלת מי תהום
  • יעוץ סטטוטורי
  • ליווי בתחום התכנון והבנייה- פעילות מול ועדות התכנון וגופים רלבנטיים
  • ניהול סיכוני סביבה, ייעוץ בנוגע לרגולציה בתחום והכנת סקרי השפעה על הסביבה
  • הכנה, בדיקה וליווי של תכניות סטטוטוריות בהיבטים סביבתיים מול גופי וועדות התכנון.

במסגרת הליכי התכנון והבנייה נדרש היזם להגיש מסמכים סביבתיים, אשר בהם מובאת התייחסות להשפעת המבנה על סביבתו ולהשפעת הסביבה על המבנה, וכן מוצגים פתרונות ודרכים למזעור הבעיות הסביבתיות הנובעות מהמבנה ומהפעילות השוטפת האמורה להתנהל בו.

לחברת LDD  ניסיון בהכנת מסמכים סביבתיים העומדים בדרישת הרשויות באשר לתכולת המסמך ואופן עריכתו. החברה מעניקה שירותי ייעוץ וליווי מקצועי ומתן הנחיות ליועצים המקצועיים של הפרויקט במטרה להקטין מפגעים סביבתיים פוטנציאלים בהיבטי הסביבה השונים.

ייעוץ סביבתי

חברות בנייה, מתכננים ואדריכלים פונים לשירותי חברת LDD  כאשר נדרשים במומחיות מקצועית בתחום הסביבה. חברת LDD הגדולה והותיקה בישראל בשיקום קרקעות ומי תהום, מספקת שירותי ייעוץ ותכנון לתחום בדגש על: התקן הישראלי של בניה ירוקה 5281 ותקנים בינלאומיים. יעוץ הידרולוגי בנושאי בניה משמרת מים השפלת…

מידע נוסף

מידול הידרולוגי של מי תהום

חברות בנייה, מתכננים ואדריכלים פונים לשירותי חברת LDD  כאשר נדרשים במומחיות מקצועית בתחום הסביבה. חברת LDD הגדולה והותיקה בישראל בשיקום קרקעות ומי תהום, מספקת שירותי ייעוץ ותכנון לתחום בדגש על: התקן הישראלי של בניה ירוקה 5281 ותקנים בינלאומיים. יעוץ הידרולוגי בנושאי בניה משמרת מים השפלת…

מידע נוסף

סקרים היסטוריים ואפיון אתרים מזוהמים

חברות בנייה, מתכננים ואדריכלים פונים לשירותי חברת LDD  כאשר נדרשים במומחיות מקצועית בתחום הסביבה. חברת LDD הגדולה והותיקה בישראל בשיקום קרקעות ומי תהום, מספקת שירותי ייעוץ ותכנון לתחום בדגש על: התקן הישראלי של בניה ירוקה 5281 ותקנים בינלאומיים. יעוץ הידרולוגי בנושאי בניה משמרת מים השפלת…

מידע נוסף

שיקום קרקע ומים

חברות בנייה, מתכננים ואדריכלים פונים לשירותי חברת LDD  כאשר נדרשים במומחיות מקצועית בתחום הסביבה. חברת LDD הגדולה והותיקה בישראל בשיקום קרקעות ומי תהום, מספקת שירותי ייעוץ ותכנון לתחום בדגש על: התקן הישראלי של בניה ירוקה 5281 ותקנים בינלאומיים. יעוץ הידרולוגי בנושאי בניה משמרת מים השפלת…

מידע נוסף