דף הבית / תעשיות / מיזמי נדל״ן

מיזמי נדל״ן

לזיהום קרקע ומי תהום השלכות מכריעות על השימוש בקרקע וערכה. יזמי נדל”ן וגופי מימון חשופים לאי וודאות וסיכונים סביבתיים; מנגד, בסיכון טמונה גם ההזדמנות העסקית.

יזמי נדל”ן, מסתייעים בשירותי LDD, החברה הגדולה והמובילה בישראל לשיקום זיהומי קרקע ומי תהום, לאורך שלבי הפרוייקט השונים:

 

  • הערכת שווי של האתר – נוכחות זיהום קרקע ומי תהום יכולה להבדיל בין פרוייקט רווחי להפסדי מבחינת זמן ועלות השיקום, כמו גם להשפיע על הייעוד של הקרקע. חברת LDD, היחידה בישראל שמתחייבת לשיקום בעלות ובמסגרת זמנים מוגדרים (Fixed Cost)
  • הערכת שווי וחו”ד מקצועיות להקטנת עלויות מימון וחשיפה לחבות עתידית- פיתוח אתר מזוהם או חשוד בזיהום מלווה באי ודאות באשר ללוחות הזמנים, קבלת היתרי בנייה וההשפעה התודעתית על אכלוס הפרוייקט בהצלחה. LDD מנטרלת את אי הוודאות ובכך מבהירה את החשיפה לחברות משפטית ומקטינה את עלויות המימון
  • תכנון וליווי לקבלת היתרים במסגרת הליכי תכנון ובנייה- LDD מלווה את הפרוייקט עד לקבלת היתרים מהרשויות. המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית של הרשות המקומית מתנות קבלת היתרים בביצוע סקר לבחינת הימצאות גזי קרקע, זיהום קרקע ומי התהום ושיקום הקרקע ומי התהום במידה ונמצא זיהום.

 

חברת LDD, הגדולה והמובילה בישראל לשיקום זיהומי קרקע ומי תהום, היא החברה היחידה בישראל שמתחייבת לשיקום בעלות ובמסגרת זמנים מוגדרים (Fixed Cost)  עם התחייבות להצלחה עד לקבלת היתרים מהרשויות. הערך הייחודי ש LDD מייצרת ליזמים מתבלט ב:

  • כלי מקח מרכזי במו”מ על מחיר הנכס ובזיהוי הזדמנויות עסקיות לרכישת קרקע מתחת למחיר הריאלי.
  • מקובלת על גופי המימון בישראל
  • מבהירה את הסיכונים לחבות כספית, סביבתית ופלילית.
  • מציבה לוחות זמנים ברורים לביצוע ומאפשרת טיפול מהיר על ידי הפעלת מספר צוותים באתר.
  • הגשת תכניות ומסמכים והתנהלות מול הרשויות עד לקבלת היתרים.

ייעוץ סביבתי

לזיהום קרקע ומי תהום השלכות מכריעות על השימוש בקרקע וערכה. יזמי נדל"ן וגופי מימון חשופים לאי וודאות וסיכונים סביבתיים; מנגד, בסיכון טמונה גם ההזדמנות העסקית. יזמי נדל"ן, מסתייעים בשירותי LDD, החברה הגדולה והמובילה בישראל לשיקום זיהומי קרקע ומי תהום, לאורך שלבי הפרוייקט השונים:   הערכת…

מידע נוסף

סקרים היסטוריים ואפיון אתרים מזוהמים

לזיהום קרקע ומי תהום השלכות מכריעות על השימוש בקרקע וערכה. יזמי נדל"ן וגופי מימון חשופים לאי וודאות וסיכונים סביבתיים; מנגד, בסיכון טמונה גם ההזדמנות העסקית. יזמי נדל"ן, מסתייעים בשירותי LDD, החברה הגדולה והמובילה בישראל לשיקום זיהומי קרקע ומי תהום, לאורך שלבי הפרוייקט השונים:   הערכת…

מידע נוסף

שיקום קרקע ומים

לזיהום קרקע ומי תהום השלכות מכריעות על השימוש בקרקע וערכה. יזמי נדל"ן וגופי מימון חשופים לאי וודאות וסיכונים סביבתיים; מנגד, בסיכון טמונה גם ההזדמנות העסקית. יזמי נדל"ן, מסתייעים בשירותי LDD, החברה הגדולה והמובילה בישראל לשיקום זיהומי קרקע ומי תהום, לאורך שלבי הפרוייקט השונים:   הערכת…

מידע נוסף