דף הבית / תעשיות / משרדי ממשלה

משרדי ממשלה

רשויות המדינה ורשויות עירוניות פועלות לשיפור איכות הסביבה הן בחקיקה ותקינה סביבתית והן בפיקוח. מאז הקמתה מובילה חברת LDD  את תחום שיקום הקרקעות ומי התהום בישראל. פעילות החברה בפרויקטים השונים נעשית בתיאום ועפ”י הנחיות המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (רשות המים) והיחידות הסביבתיות בעיריות וברשויות מקומיות.

 

בין היתר LDD סייעה ומסייעת לרשויות בכתיבה ובנייה של מתודולוגיות שונות של חקירה ושיקום קרקע ומי תהום במסגרת פרויקטים משותפים. המתודולוגיות משמשות הן לקביעת מדיניות והן בפן היישומי לתעדוף דחיפות הטיפול והשיקום של אזורים שונים בישראל. לדוגמא:

  • פרויקט הערכת עלויות ארצית לסקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות ברחבי מדינת ישראל
  • בניית מודל תעדוף רגולטורי לצורך טיפול בקרקעות מזוהמות עבור המשרד להגנ”ס
  • בחינת פוטנציאל נידוף תרכובות דלק מהקרקע אל פני השטח עבור משרד התשתיות)

כמו כן מובילה  LDD חקירות סביבתיות משמעותיות המבוצעות ישירות או בעקיפין עבור גופים אלה לדוגמא, שיקום מי התהום באתר תעשייתי עבור רשות המים.

 

שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות מהווים הזדמנות לחדשנות טכנולוגית והתייעלות סביבתית. LDD  מובילה פיילוט חדשני בתחום ניהול מערכות נגר עילי לרמה המוניציפלית.

ייעוץ סביבתי

רשויות המדינה ורשויות עירוניות פועלות לשיפור איכות הסביבה הן בחקיקה ותקינה סביבתית והן בפיקוח. מאז הקמתה מובילה חברת LDD  את תחום שיקום הקרקעות ומי התהום בישראל. פעילות החברה בפרויקטים השונים נעשית בתיאום ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (רשות המים) והיחידות…

מידע נוסף

הידרולוגיה ומשאבי מים

רשויות המדינה ורשויות עירוניות פועלות לשיפור איכות הסביבה הן בחקיקה ותקינה סביבתית והן בפיקוח. מאז הקמתה מובילה חברת LDD  את תחום שיקום הקרקעות ומי התהום בישראל. פעילות החברה בפרויקטים השונים נעשית בתיאום ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים (רשות המים) והיחידות…

מידע נוסף