דף הבית / פרויקטים / מאזור תעשייה כימית לשכונת מגורים ונופש

מאזור תעשייה כימית לשכונת מגורים ונופש

ביצוע חקירה סביבתית בשטח סמוך למפעל תעשייתי נטוש לצורך פינוי ושיקום האתר והקמת שכונת מגורים ונופש

0

דונם, שטח אתר

תיאור הפרוייקט

חברת LDD מבצעת מזה מספר שנים חקירה סביבתית בשטח של כ-200 דונם בצפון הארץ, בסמוך למפעל תעשייתי שנסגר. מטרת החקירה לאתר מוקדים בהם קיים זיהום בקרקע ובמי התהום שמקורם בפעילות תעשייתית.
בשנים הקרובות, כחלק מפיתוח האזור, מבוצע תהליך שינוי ייעוד לשטח זה לשכונת מגורים ונופש.
החקירה מבוצעת באישור ובעידוד הרשויות, כדי לאפשר את המשך פיתוח השטח וקידום תכניות הבינוי באתר.

תכולת עבודה

• סקר היסטורי מעמיק לבחינת הפעילות באתר לאורך השנים
• סקר קרקע נרחב בהיקף של עשרות קידוחי קרקע לתיחום תלת-ממדי של הזיהום בקרקע
• סקר גז קרקע אקטיבי
• התקנה ודיגום של עשרות בארות לאפיון הזיהום הקיים במי התהום

ממצאים

ממצאי החקירה הסביבתית מעידים כי למעלה מ-95% מהשטח הנחקר נקי מזיהום בקרקע. בעקבות ממצאי החקירה מקודמת האפשרות להקמת שכונת מגורים ונופש בשטח זה.

בזכות החקירה המעמיקה והמקצועית, הטיפול מתמקד אך ורק בשטחים מצומצים שנמצאות מזוהים- העלויות הצטמצמו בהתאם.

סימן ציטוט

"התרשמנו כי כל עובדי LDD אשר היו מעורבים בפרויקט ביצעו את עבודתם בצורה יסודית ומקצועית, תוך הכרות מעמיקה עם נושאי זיהום קרקע, הקפדה על לוחות הזמנים ועל עדכון חברתנו ועדכון הרשויות בהתקדמות הפרויקט וממצאיו, וכל זאת לשביעות רצוננו ורצון הרשויות באופן מלא".

הלקוח