דף הבית / פרויקטים / שיקום ביולוגי בזיהום מי תהום מחומרים אורגנים מוכלרים

שיקום ביולוגי בזיהום מי תהום מחומרים אורגנים מוכלרים

שיקום ראשון בישראל של חומרים אורגנים מוכלרים (TCE) בשיטת ביו-אוגמנטציה. מוקד הזיהום במפעל שוקם תוך 6 חודשים בלבד, תוך הפחתה של 97% בריכוזי המזהמים וזאת במקביל להמשך פעילות מלאה של המפעל.

0

ליטרים בלבד של תמיסת חיידקים הוזרקו לכל באר טיפול במהלך הפיילוט שהתרבו במהרה באקוויפר

0%

ירידה בריכוזי ה-TCE בבארות הטיפול

0%

ירידה בריכוזי ה-TCE בבארות הניטור

0

אובדן ימי עבודה במפעל במהלך השיקום

סימן ציטוט

“פרוייקט זה הציב אתגרים רבים, הואיל ונדרשנו להתמודד עם מס' תנאים ייחודיים: ריכוז מזהמים גבוה, ערכי מטרה מחמירים לשיקום, לו"ז קצר לטיפול, תווך חרסיתי מורכב לשיקום וכדאיות כלכלית ללקוח. שיטת הביואוגמנטציה היוותה הזדמנות לייבא ולהתנסות בשיטה חדשה בארץ בהצלחה.”

מנהל הפרוייקט

תיאור הפרוייקט

במי התהום במפעל בטחוני במרכז הארץ נמצא זיהום בחומרים אורגנים מוכלרים (בעיקר ב- Trichloroethylene (TCE)). המזהם נמצא בשכבת המים העליונה בלבד, וריכוזיו נעו בין עשרות לעשרות אלפי מיקרוגרמים לליטר. עם סיום שלב החקירה, נדרש המפעל, ע"י רשות המים, להגיש תכנית לשיקום מי התהום לערכי מטרה מבוססי סיכון שהוגדרו. בעקבות הדרישות שניתנו, פנה המפעל אל חברת LDD וביקש סקר חלופות שיקום בהתאם לדרישות רשות המים. לאחר בחינת מספר חלופות שיקום, נעשה שימוש בשיטה חדשנית לשיקום של המים שבמוקד הזיהום במפעל. בפרוייקט זה בוצע בשיתוף פעולה ייחודי עם חברה אמריקאית ומעבדה קנדית שביצעו שיקומים דומים בהצלחה ברחבי העולם .

מטרת הפרוייקט

להוריד את ריכוז המזהמים במי התהום אל מתחת לערכי המטרה באמצעות חיידקים אנ-אירוביים, מפרקי חומרים אורגנים מוכלרים.

תוצאות הפרוייקט

שיקום מהיר יחסית לחלופות, באזור בעל רגישות הידרולוגית גבוהה. לאור ייחודו של האתר והחתך החריסיתי במי תהום, שיקום של מי תהום ברדיוס גדול ביחס לשיטות אחרות.

תוך מספר שבועות ירדו ריכוזי המזהמים בבארות אליהן הוחדרו החיידקים, אל מתחת לערכי המטרה שנקבעו. בבארות ההיקפיות הסמוכות נרשמה ירידה של כ- 75% במזהמים. בעקבות הצלחת הפיילוט מוקם בימים אלו מערך מלא (Full scale) לצורך שיקום מי התהום בשטח המפעל כולו.

מדוע השיטה שבחרנו הועדפה על פני החלופות?

המוליכות ההידראולית בתווך החרסיתי, המאפיינת את תת הקרקע באתר, הינה נמוכה ובכך מצמצמת באופן משמעותי את יעילותן של שיטות הטיפול הדורשות שאיבה של המים טרם ביצוע טיפול מעל לפני הקרקע (P&T). מנגד, בשיטה שנבחרה, אין צורך בשאיבת המים במהלך הטיפול.
השימוש בחיידקים לא פתוגניים, טבעיים ולא מהונדסים זול באופן יחסי, ומקטין משמעותית את הפגיעה במרקם הביולוגי הטבעי בקרקע ובמים, ובכך עדיף על פני שימוש בחומרים מחמצנים שפעילותם ידועה כ"אגרסיבית" ויקרה יותר. בנוסף, החיידקים הינם היחידים המסוגלים להשלים תהליך פירוק המוכלרים עד לקבלת מרכיבי היסוד.
"אפקט הריבאונד" (חזרה של המזהם שנספג בקרקע אל המים עם הזמן) כמעט ואינו קיים בשימוש בשיטה זו, מאחר והחיידקים ממשיכים לפעול כל עוד המזהם נוכח והתנאים באקוויפר מתאימים. על כן מספיקה הזרקה חד פעמית של התמיסה למשך כל תקופת השיקום.

התפרסות ריכוזי ה- TCE לפני ובמשך פיילוט השיקום:
משמאל - השתנות ריכוזי ה- TCE . מימין השתנות ריכוזי ה- PCE בפיילוט השיקום.