דף הבית / פרויקטים / שיקום קרקע בפרוייקט נדל"ן: חפירה ופינוי וליווי משפטי

שיקום קרקע בפרוייקט נדל"ן: חפירה ופינוי וליווי משפטי

חברת LDD ביצעה שיקום קרקע עבור קבוצת נדל”ן באזור תעשייה חולון ותוך 3 חודשים סיימה סאגה בין היזם למשרד להגנת הסביבה לאחר שנים של נסיונות כושלים לשיקום. 

0

טון קרקע מזוהמת שנחפרה ופונתה

0

חודשים מסיום החפישה לקבלת היתר מהמשרד להגה"ס

0

טון קרקע מזוהמת שנחפרה ללא הגעה לתיחום זיהום הקרקע, טרם החלה LDD את עבודתה באתר

0

ש"ח הפסיד היזם על פינוי קרקע מיותרת לעצת יועצים חובבנים

סימן ציטוט

"חברת LDD השקיעה את מיטב מרצה תוך פעילות זריזה ומקצועית מול הרגולטורים והציעה פתרונות יעילים המקובלים עלינו ועל הרגולטורים לצורך סיום הבדיקות באתר."

יזם

רקע לפרויקט

לצורך קבלת היתר להקמת מבנה תעשייה במגרש באזור התעשייה של חולון, בצעו שתי חברות יזמים, סקירה סביבתית באמצעות יועץ סביבה. בסקרים שבוצעו במהלך שנת 2012 אותרו מזהמים שמקורם בדלקים ומתכות עד לעומק של 3 מ', שייתכן שמקורם בחניון לכלי צמ"ה הגובל באתר. בעקבות הממצאים הציע היועץ לחפור את הקרקע לאתרי קליטה ולבצע דיגום מוודא מן החפירות. לאחר פינוי של 2,400 טון ללא הגעה לתיחום הזיהום, הופסקה החפירה ע"י המשרד להגנת הסביבה בדרישה להרחיב את סקר הקרקע ורק לאחר מכן להמשיך בחפירת הקרקע המזוהמת.
בעקבות העיכוב בהליכי הסקירה והשיקום ועלויות החפירה המאסיבית שבוצעה במאתר, ביקשו היזמים להחליף את יועץ הסביבה בחברת "אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות בע"מ" (להלן LDD) לצורך המשך העבודה.
בראשית שנת 2013, פנתה חברת LDD אל המשרד להגנת הסביבה וקבלה את אישורו להתקדם בחפירה נקודתית ומצומצמת באופן מיידי, תוך ביצוע דיגום מוודא מדפנות החפירות על מנת לוודא כי לא נותרת קרקע מזוהמת באתר לאחר סיום החפירות, מבלי לבצע קידוחי קרקע נוספים.

התנהלות העבודה באתר

במהלך החודשים מרץ-אפריל 2013, התבצעה חפירת השיקום, בליווי חברת LDD. החפירה בוצעה בשני שלבים, כאשר השלב הראשון התבסס על ממצאי סקר הקרקע, וכלל חפירה מינימאלית של הקרקע המזוהמת באתר. תוך כדי החפירה בוצע דיגום מוודא מקיף מדפנות ומקרקעית הבורות, ועם קבלת ממצאיו בוצעה חפירת המשך ממוקדת באזורים בהם אותרו שאריות מזהמים. בסה"כ פונו במהלך החפירה ע"י חברת LDD 497 טון של קרקע מזוהמת בלבד.

תוצאות הפרוייקט

בחודש אפריל 2013, 3 חודשים מתוך החפירה על ידי LDD,  התקבל מהמשרד להגנת הסביבה אישור כי אין לו כל דרישות נוספות בנוגע לאתר.